hydro-x

HYDROPLEX 103

IMG 3038 resize

HYDROPLEX 103 conţine săruri EDTA. Este aplicabil pentru dizolvarea gipsului, carbonatului de calciu şi magneziu şi a hidroxidului de magneziu. Îndepărtarea pietrei din sistem atrage formarea de şlam. După perioada de curăţare cu HYDRROPLEX 103 apa trebuie înlocuită iar şlamul acumulat va fi îndepărtat mecanic sau prin spălare.

 

HYDROPLEX 104

IMG 375HYDROPLEX 104 este destinat prevenirii depunerilor de piatră în sistemele de răcire şi condensatoare. Este o combinaţie de polielectroliţi şi compusi organici ai fosforului, care previn depunerile de carbonat de calciu. Prin aplicare a HYDROPLEX 104 şlamul existent este fluidizat şi poate fi uşor transportat către punctele unde este îndepărtat prin filtrare.

HYDROPLEX 136

IMG 375HYDROPLEX 136 este utilizat în principal pentru ajustarea pH-ului în apele de răcire. Un stabilizator de duritate asigură protecţie pentru apele de răcire cu duritate mică. HYDROPLEX 136 se adaugă în apa recirculată prin sistemul de dozare cu control de pH şi în mod uzual se utilizează pentru apele dedurizate având un anumit conţinut de bicarbonaţi cu scopul reducerii pH-ului la 8,5.

HYDRO-COR 226

226Utilizând cele mai noi tehnologii HYDRO-X a intreprins o cercetare intensă în dezvoltarea acestui produs. Masurători “ on line “ au arătat o capacitate de stabilizare a durităţii până la 80 grade germane.

 Aceasta înseamnă că ape de adaos cu duritate mare pot fi acum utilizate, fară a necesita o purjare intensă. HYDRO-COR 226 este un inhibitor al coroziunii , creând un mediu pe suprafeţele de metal care sunt astfel protejate la coroziunea acidă, dată de oxigen şi bioxidul de carbon. Este...

HYDRO- COR 224

375HYDRO-X a dezvoltat un produs chimic general care poate fi aplicat fie prin dozare proporţională sau prin dozare funcţie de pH HYDRO-COR 204 conţine molibden, BTA şi alţi inhibitori de coroziune, care inhibă coroziunea cuprului şi aliajelor sale, ca şi a multor carburi metalice etc.

 Un mod optim este utilizarea HYDRO-COR 204 ca o parte a programului de dozare funcţie de pH, unde pH-ul se menţine la pH = 9,4 pentru o protecţie optimă la coroziune. În plus şlamul este fluidizat pentru a...

HYDROCOR 201

306-224HYDROCOR 201 constă dintr-un amestec sinergetic de stabilizatori organici ai durităţii şi oxid de zinc ca şi protecţie catodică având scopul de prevenire a depunerilor şi coroziunii în sistemele de răcire deschise.

 HYDROCOR 201 are efectul de blocare a cristalizării, în consecinţă se previn depunerile cristaline , oxidul de zinc prevenind coroziunea.